Komunikacja BPL -Ethernet

Szerokopasmowa komunikacja  Ethernet za pośrednictwem linii energetycznych Średniego i Niskiego napięcia – BPL.

 • Rozwiązanie e-terrapowercom jest to szerokopasmowy modem zintegrowanym zarządzanym switchem stworzonym do komunikacji za pośrednictwem istniejących linii energetycznych średnio  napięcia oraz  sieci niskonapięciowych .
 • Oparty jest na technologii szerokopasmowej PLC z dodatkowymi funkcjami pozwalającymi stworzyć niezawodne i oszczędne sieci komunikacyjne.  BPL e-terrapowercom , oferuje wzmocnioną konstrukcję i wysoką wydajność do szeregu zastosowań
 • Wersja BPL Normal Range  częstotliwość modulacji 2- 34 MHz. Posiada możliwość wyboru pasma transmisji . Szybkość transmisji Ethernet do 200 Mbps –  prędkość zależna od długości linii.  Stosowania w liniach o długości do 1,5 km.
 • Wersja BPL Long Range  częstotliwość modulacji 1- 17 MHz. Posiada możliwość wyboru pasma transmisji . Szybkość transmisji Ethernet do 40 Mbps – prędkość zależna od długości linii.  Stosowania w liniach o długości do 3,5 km.

 

 •    Broszura BPL  PL
 •    Instrukcja Instalacji BPL EN
 •    Instrukcja Konfiguracji BPL EN
 •    Deklaracja zgodności CE PL

 

Możliwości podłączeń przekładnika indukcyjnego dla kabla – BPL

Zalety instalacji BPL

 • Brak kosztów instalacji (łącza komunikacji) pomiędzy obiektami.
 • Wykorzystanie istniejących linii kablowych lub linii napowietrznych SN  jako łącza komunikacji
 • Szybki montaż ( dla linii kablowych)
 • Brak kosztów wynikających z dzierżawy łącza telefonicznego / brak pośredników operatorów.
 • Dedykowana i własna sieć eliminuje zależność od dostawców telekomunikacyjnych, problemy z zasięgiem czy opłaty za dzierżawione linie zapewniając pełną kontrolę nad kanałem danych.
 • Alternatywa w przypadku nadmiarowości kanału Wi-Fi
 • Brak zakłóceń w transmisji wyjątkowa stabiność   „Szybki Ethernet”- alternatywa dla połączeń radiowych i komórkowych.
 • Możliwość integracji z istniejącą siecią Ethernet.
 • Budowa rozległej sieci w oparciu o BPL
 • Testowanie urządzenia z poziomu strony WWW.

Właściwości BPL

 • 4-portowy switch – z możliwością konfiguracji z wirtualnymi sieciami LAN (VLAN), filtrowaniem adresów MAC, mostkowaniem portów, blokowaniem portów, Quality-of-Service (QoS) oraz RSTP.
 • Usługi sieciowe – Wykorzystując wbudowane funkcje sieciowe modem jest w stanie tworzyć podsieci, stosować translację adresów sieciowych (NAT), obsługuje klienta VPN IPSec, przekierowywanie portów oraz klienta/serwer DHCP.
 • Uniwersalne zasilanie – Zarówno zasilacz prądu zmiennego od 100V do 240V AC jak i stałego od 24V do 48V DC są dostępne w urządzeniu zapewniając szeroki wachlarz zastosowań.
 • Zarządzanie przez Internet – Wbudowana interfejs graficzny zarządzany poprzez stronę internetową, skonstruowana w celu uproszczenia konfiguracji i konserwacji. Możliwość zastosowania poprzez zintegrowane z istniejącymi, scentralizowanymi platformami nadzoru SNMP.

SPRZEDAŻ

Maciej Śmiechowicz                                         Krzysztof Koćmierowski
+ 48 691 090 297                                                   + 48 693 214 539
+ 48 32 461 3546
maciej.smiechowicz@ge.com                        krzysztof.kocmierowski@ge.com

SERWIS i USŁUGI

Ryszard Jusiel
+ 48 74 641 9344
+ 48 691 090 059
ryszard.jusiel@ge.com