Zabezpieczenia

Multilin Seria 8

850- Zabezpieczenie Pola/Lini SN + funkcje sterownika+ pełna diagnostyka
845- Zabezpieczenie Transformatora + regulator+ pełna diagnostyka transformatora + funkcje sterownika
869- Zabezpieczenie silnika + pełna diagnostyka silnika+ funkcje sterownika
889- Zabezpieczenie generatora + pełna diagnostyka generatora+ funkcje sterownika

Multilin UR

L60,L90-Zabezpieczenie Linii
F35,F60-Zabezpieczenie Pola
D60,D90,D90 plus-Zabezpieczenie Różnicowe Linii
T60-Zabezpieczenie Transformatora
C30,C60,C70,C90 plus-Zabezpieczenie sterownik
G60-Zabezpieczenie Generatora
B30,B90,B90 plus-Zabezpieczenie Szyn Zbiorczych
N60- stabilność w sieci

Multilin MM200.MM300

MM200-Zabezpieczenie silnika 
MM300-Zabezpieczenie silnika 

 

 

 

P40 Agile Compact 

P14NB-Zabezpieczenie nadprądowe bezkierunkowe
P14NZ-Zabezpieczenie nadprądowe bezkierunkowez wysoko Impedancyjnyn zabezpieczeniem 
P14DB-Zabezpieczenie  kierunkowe
P14DG-Zabezpieczenie  kierunkowe dla pól z generacją
P14DL-Zabezpieczenie kierunkowe (SPZ , lokalizacja zwarcia)
P14DZ-Zabezpieczenie z rozbudowaną funkcją kierunkową oraz  z funkcją wysoko Impedancyjną.
P94VB-Zabezpieczenie Napieciowe i czestotliwściowe
P94VP- Zabezpieczenie Napięciowe i częstotliwościowe z kontrolą synchronizmu
P24D- Zabezpieczenie Silnika

P40 Agile Modular

P141,P142,P143,P144-Zabezpieczenie  pola
P241,P242,P243-Zabezpieczenie  silnikowe
P341,P342,P343-Zabezpieczenie  generatorowe
P443,P444,P445-Zabezpieczenie  odległościowe
P541,P542,P543,P545-Zabezpieczenie różnicowe -odległościowe Lini
P642,P643,P644-Zabezpieczenie różnicowe transformatora
P741,P742,P743,P746-Zabezpieczenie różnicowe szyn
P941,P942,P943- Zabezpieczenie Napięciowe i częstotliwościowe
P841- Automatyka SPZ