Oprogramowanie

S1 Agile jest programem wspomagającym zabezpieczenia,  oprogramowanie umożliwia użytkownikom globalny dostęp do wszystkich danych z przekaźników takich jak ; nastawy urządzenia, konfiguracja, odczyt zdarzeń, rejestrów  itd.

Program S1 Agile umożliwia dostęp do zabezpieczeń  serii , Px40  K range ,L range , M300 oraz innych urządzeń.  Pełen opis ->Link


mu320-configurator-03A04 jest programem wspomagającym Merging Unit MU320,  oprogramowanie umożliwia użytkownikom globalny dostęp do wszystkich danych, w tym konfigurację SV i GOOSE IEC6180

Ostatnia wersja firmware:

mu320-firmware.install-03A08.fw


P60 Configurator  jest programem wspomagającym zabezpieczenia,  oprogramowanie umożliwia użytkownikom globalny dostęp do wszystkich danych z przekaźników takich jak ; nastawy urządzenia, konfiguracja, odczyt zdarzeń, rejestrów  itd.  Program P60 umożliwia dostęp do zabezpieczeń  serii , P161, P162, P163.

Program do pobrania  wer. 1.12.1   

Program do pobrania  wer. 1.9.11   

Program do pobrania  wer. 1.11.1   


EnerVista 8 Series  jest programem  do komunikacji z zabezpieczeniami  z Serii 8 Multilin .

Oprogramowanie umożliwia użytkownikom globalny dostęp do wszystkich danych z przekaźników takich jak ; nastawy urządzenia, konfiguracja, odczyt zdarzeń, rejestrów. Pełen opis -> Link


EnerVista Flex  jest programem  do komunikacji z zabezpieczeniami  z Serii  P40Agile-Enh, MM300-Enh, MU640

Oprogramowanie umożliwia użytkownikom globalny dostęp do wszystkich danych z przekaźników takich jak ; nastawy urządzenia, konfiguracja, odczyt zdarzeń, rejestrów. Pełen opis -> Link


EnerVista UR Setup jest programem  do komunikacji z zabezpieczeniami  z Serii UR Multilin.

Oprogramowanie umożliwia użytkownikom globalny dostęp do wszystkich danych z przekaźników takich jak ; nastawy urządzenia, konfiguracja, odczyt zdarzeń, rejestrów. Pełen opis -> Link

 


EnerVista UR Engineer  jest programem  do projektowania  i testowania logik działania  w zabezpieczeniach  z Serii UR Multilin.

Oprogramowanie umożliwia użytkownikom globalny dostęp do wszystkich danych z przekaźników takich jak ; nastawy urządzenia, konfiguracja, logika działania , odczyt zdarzeń, rejestrów.  Pełen opis -> Link


EnerVista MM300/MM200 Setup jest programem  do komunikacji z zabezpieczeniami MM200  lub  MM300 z Serii  Multilin.

Oprogramowanie umożliwia użytkownikom globalny dostęp do wszystkich danych z przekaźników takich jak ; nastawy urządzenia, konfiguracja, odczyt zdarzeń, rejestrów. Pełen opis -> Link