Transformatora DSG

Hydran 201Ti (Seria IV)
Podstawowy monitoring gazów rozpuszczonych
w oleju izolacyjnym (DGA) transformatorów

 

Hydran™ 201Ti to niewielki i łatwy w konfiguracji miernik do ciągłej analizy gazu rozpu-szczonego w oleju izolacyjnym (DGA). Dostarcza podstawowych informacji wykorzy-stywanych przez IEEE® Norma C57.104 i może być stosowany jako niezbędna pierwsza linii obrony dla transformatorów w parku maszynowym aby uzyskać zaawansowany sy-stem ostrzegania o stanie awarii i zminimalizować ryzyko nieplanowanych przestojów.
Czujnik gazu kompozytowego będący na wyposażeniu 201Ti podaje rozpoznawalną na
całym świecie wartość gazu nazywaną “Hydran gas value” mierzoną przy użyciu techno-logii ogniw paliwowych (opisanych jako przyrządy wbudowane – metoda nr 3 w normie).

Reaguje w 100% na wodór (podstawowy gaz wydzielany przy zwarciach) ale jest także wrażliwy na tlenek węgla (przegrzany papier), acetylen (iskrzenie) i etylen (przegrzany olej), a więc obejmuje wszystkie główne przyczyny awarii transformatora.
Jako, że jednostka monitorująca montowana na jednym zaworze wykorzystuje dynamiczne próbkowanie oleju, nie ma potrzeby stosowania dodatkowej pompy czy przewodów rurowych do podłączenia do różnych zaworów. Ze względu na swoje nieskomplikowane właściwości oraz łatwy do przyswojenia format uzyskiwanych informacji, miernik 201Ti od wielu lat zajmuje ważną pozycję wśród dostępnych analizatorów i może pochwalić się największą liczbą istniejących instalacji


Kelman TRANSFIX
Kompleksowy monitoring gazów rozpuszczonych DGA i wody

 

Kelman™ TRANSFIX oferuje monitoring wielogazowy oraz monitoring wody transformatorów. System ten, wykorzystując technologię pomiaru opartą na spektroskopii fotoakustycznej (PAS), dobrze dostosowaną do pracy w terenie, zapewnia porównywalny z laboratoryjnym poziom precyzji i powtarzalności. Próbkowanie oleju i analiza pod kątem zawartości wszystkich 9 gazów mogą być wykonywane co godzinę. Dzięki ścisłej integracji z zaawansowanym oprogramowania Perception™ firmy GE, lub własnym oprogramowaniem użytkownika, systemom Historian oraz SCADA, rozwiązanie TRANSFIX oferuje pełne wykreślanie trendów zawartości gazów w oleju oraz analizę uwzględniającą różnorodne metody diagnostyczne ujęte w międzynarodowych normach.

    Analiza rozpuszczonego gazu (DGA) oraz pomiar wody w oleju izolacyjnym są uznawane za najistotniejsze testy służące ocenie warunków pracy transformatora. Analiza gazów rozpuszczonych w oleju izolacyjnym (DGA) tradycyjnie ograniczała się do otoczenia laboratoryjnego oraz rzadkiego ręcznego pobierania próbek bez możliwości otrzymywania na bieżąco wyników, tworzącego część strategii konserwacyjnych zależnych od czasu. Wraz ze zwiększającym się globalnie średnim okresem eksploatacji transformatorów, pojawia się również możliwość gwałtownego postarzenia się, wystąpienia nieplanowanych przestojów, a nawet katastrofalnych awarii występujących pomiędzy prowadzonymi w trybie offline pomiarami, co dla wielu właścicieli skutkuje koniecznością wprowadzenia monitoringu DGA on-line w celu zwiększenia niezawodności sieci.