Konferencja SEP – GE: Farmy el-en 15062021

Komitet Automatyki Elektroenergetycznej Stowarzyszenia Elektryków Polskich wspólnie z firmą General Electric zorganizowali w dniu 15.06/2021 w godz: 9:00 – 12:00 konferencję on-line:

Farmy wiatrowe – obniżenie kosztów inwestycji, eksploatacji oraz nieplanowanych przerw poprzez wykorzystanie najnowszych technik w automatyce, SSiN, diagnostyce i monitoringu obiektów el-en.”,

Prowadzącym konferencję oraz moderatorem dyskusji był dr inż. Krzysztof Woliński (wiceprezes SEP, redaktor naczelny miesięcznika „Wiadomości Elektrotechniczne”, specjalista ds. OZE w PGE Dystrybucja SA).

Podczas konferencji zaprezentowano ważne tematy związane z optymalizacją kosztów inwestycji szeroko pojętych, tzn. kosztów instalacji, późniejszej eksploatacji oraz nieplanowanych i planowanych przestojów.

Konferencję zaplanowano jako panelową, tzn. po każdej prezentacji przewidziano dyskusję, w którą mogli włączać się uczestnicy poprzez zadawanie pytań na Chat.

Poniżej w tabeli znajdują się tematy poruszane podczas konferencji, imię i nazwisko prelegenta prowadzącego dany panel oraz link- nazwa pliku pdf do ściągnięcia z prezentacją używaną w danym panelu:

Farmy wiatrowe – obniżenie kosztów inwestycji, eksploatacji oraz nieplanowanych przerw
poprzez wykorzystanie najnowszych technik w automatyce, SSiN, diagnostyce i monitoringu obiektów el-en
15.06.2021 (wtorek) godz. 9:00 – 12:00
Konferencja  – Farmy Wiatrowe 06.2021.pdf

Kliknij tutaj, aby pobrać plik

Prezentacja organizatorów Krzysztof Kulski

krzysztof.kulski@ge.com

Etap projektowania
Farmy wiatrowe – zabezpieczenie scentralizowane.pdf

Kliknij tutaj, aby pobrać plik

Zmniejszenie ilości urządzeń oraz powiązań między nimi przy zwiększeniu niezawodności i pewności działania. Wykorzystanie standardu IEC61850 oraz funkcji obecnie  dostępnych w urządzeniach automatyki IED Rafał Wawrzyniuk

rafal.wawrzyniuk@ge.com

Cyberbezpieczeństwo farm wiatrowych na etapie projektowania.pdf

Kliknij tutaj, aby pobrać plik

Cyberbezpieczeństwo farm wiatrowych na etapie projektowania Cezary Bryczek

cezary.bryczek@ge.com

Etap eksploatacji
Cyberbezpieczeństwo farm wiatrowych podczas eksploatacji.pdf

Kliknij tutaj, aby pobrać plik

Cyberbezpieczeństwo farm wiatrowych podczas eksploatacji Cezary Bryczek

cezary.bryczek@ge.com

Wczesne wykrywanie pogarszających się parametrów aparatury.pdf

Kliknij tutaj, aby pobrać plik

Wczesne wykrywanie pogarszających się parametrów pracy aparatury pierwotnej i wtórnej stacji el-en w celu zwiększenia bezpieczeństwa prowadzenia ruchu elektrycznego i ograniczenia nieplanowanych przerw w produkcji energii Krzysztof Koćmierowsk

krzysztof.kocmierowski@ge.com

Ograniczenie ryzyka awaryjnego długotrwałego przestoju FW – DGA_PL.pdf

Kliknij tutaj, aby pobrać plik

Ograniczenie ryzyka  awaryjnego długotrwałego przestoju farmy poprzez wykorzystanie techniki DGA –  diagnostyki transformatorów i dławików. Wykrywanie ich degradacji oraz wizualizacja online rozwoju uszkodzeń, zanim przerodzą się w poważne uszkodzenia, bez możliwości ich szybkiego usunięcia. dr inż. Andrzej Juszczyk

andrzej.juszczyk@ge.com

Niezawodność stacji el-en farmy wiatrowej
Wydłużenie czasu życia urządzeń FW.pdf

Kliknij tutaj, aby pobrać plik

Wydłużenie czasu życia technicznego (czasu użytkowania) urządzeń stacji el-en farmy Maciej Śmiechowicz

maciej.smiechowicz@ge.com