Komunikacja radiowa

 

Platforma MDS Orbit -komunikacja radiowa

MDS Orbit – jest to rozwiązanie dla bezprzewodowej komunikacji nowej generacji integrujące szereg technologii od telefonii komórkowej do prywatnej sieci dla częstotliwości nielicencjonowanych i licencjonowanych wąskopasmowych, wspierając potrzeby klientów w zakresie bezpiecznych prywatnych, publicznych i hybrydowych sieci komunikacyjnych.

MDS Orbit Platform obsługuje różnorodne portfolio modemów przemysłowych, routerów i bramek w celu rozszerzenia zasięgu sieci bezprzewodowej w różnych widmach i warunkach geograficznych, zapewniając łączność komórkową 2G, 3G i 4G LTE dla łączności publicznej i prywatnej na całym świecie. Licencjonowane radio MDS Orbit z serii wąskopasmowej (LN) z modulacją QAM i adaptacyjną oferuje 6-krotny wzrost prędkości, najwyższą wydajność i wszechstronność w pasmach częstotliwości 150 – 174 MHz

330 – 406 MHz

406.1 – 470 MHz

900 MHz

Kompleksowe ramy bezpieczeństwa

Podstawowym elementem składowym platformy MDS Orbit jest bezpieczeństwo. GE podeszło do opracowania kompleksowych ram bezpieczeństwa z trzech różnych perspektyw:

  • Zabezpieczanie urządzenia – zapewnienie, że  bezpieczeństwo urządzenia nie zostanie naruszone przez manipulację lub zmiany
  • Zabezpieczanie użytkownika – zapewnienie, że tylko odpowiedni użytkownicy mają dostęp do urządzenia, konfiguracji sieci i wprowadzenia zmian.
  • Zabezpieczanie sieci – zapewnienie, że tylko właściwe urządzenia będące w sieci, zapobiegną nieuwierzytelnionemu dostępowi do sieci  i usług

 

Zabezpieczając urządzenie użytkownika  odpowiednimi algorytmami i protokołami opartymi na otwartych standardach, platforma MDS Orbit, GE  zapewnia niezbędne funkcje i narzędzia, które umożliwiają spełnienie wymagań i przepisów dotyczących bezpieczeństwa cybernetycznego.