Kontakt

BIURO GE POWER- Wałbrzych      

+ 48 74 641 9343


SPRZEDAŻ                                                                            OFERTOWANIE

Automatyka Zabezpieczeniowa (EAZ) oraz SSIN

Maciej Śmiechowicz                                                            Władysław Kuczyński
+ 48 691 090 297                                                                  + 48 74 641 93 41
maciej.smiechowicz@ge.com                                               wladyslaw.kuczynski@ge.com


KONSULTACJE PROJEKTOWE

EAZ oraz Stacje Cyfrowe        

dr Andrzej Juszczyk
+ 48 606 621 707
andrzej.juszczyk@ge.com


SERWIS WSPARCIE TECHNICZNE / PRODUKTOWE   

 kontakt e-mail  Support.PLS@ge.com

SERWIS i USŁUGI

Ryszard Jusiel
+ 48 74 641 9344
+ 48 691 090 059
ryszard.jusiel@ge.com


Raf