Kontakt

BIURO GE POWER- Wałbrzych      

+ 48 74 641 9343


SPRZEDAŻ – OFERTOWANIE

Automatyka Zabezpieczeniowa (EAZ) oraz SSIN

Maciej Śmiechowicz                                         Krzysztof Koćmierowski
+ 48 691 090 297                                                   + 48 693 214 539
+ 48 32 461 3546
maciej.smiechowicz@ge.com                        krzysztof.kocmierowski@ge.com


KONSULTACJE PROJEKTOWE

EAZ oraz Stacje Cyfrowe        

dr Andrzej Juszczyk
+ 48 606 621 707
andrzej.juszczyk@ge.com


SERWIS WSPARCIE TECHNICZNE / PRODUKTOWE   

 kontakt e-mail  Support.PLS@ge.com

SERWIS i USŁUGI

Ryszard Jusiel
+ 48 74 641 9344
+ 48 691 090 059
ryszard.jusiel@ge.com


Raf