Szkolenia

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się i skorzystania z oferty szkoleń technicznych (plik PDF poniżej), którą kierujemy do osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie szeroko pojętej automatyki elektroenergetycznej.

Odpowiadając na coraz większe zainteresowanie klientów, rozszerzyliśmy zakres szkoleń poruszających zagadnienia techniki „Cyfrowych Stacji Elektroenergetycznych”

W niniejszej ofercie szkoleń nie zabrakło również tematów związanych z tradycyjną automatyką zabezpieczeniową. Na początek proponujemy szkolenie podnoszenia kwalifikacji specjalistów w zakresie EAZ średniego napięcia oraz wysokiego napięcia. Zwieńczeniem cyklu mogą być zajęcia dotyczące najnowszych technik zabezpieczeniowych oraz diagnostycznych w zakresie silników oraz systemów zdalnego sterowania GE Power, DS Agile oraz PACIS.

Dalszym rozszerzeniem ww. tematyki mogą być szkolenia specjalistyczne (kursy S-01 do S-10), podejmujące praktyczne zagadnienia związane z testowaniem, wraz z opracowaniem szczegółowych procedur w tym zakresie, na przykładzie konkretnego
obiektu objętego modernizacją

Na zajęciach praktycznych podczas szkoleń wykorzystujemy najnowsze urządzenia i oprzyrządowanie dostępne na rynku. Staramy się, aby każdy z uczestników miał możliwość samodzielnego wykonywania praktycznych ćwiczeń w bezpiecznym środowisku
testowym sali szkoleniowej.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Oferta cenowa szkoleń będzie indywidualnie dostosowana do klienta na podstawie dostępnej tematyki szkoleń oraz liczy zgłoszonych uczestników.


Dostępne szkolenia  => do pobrania    GE- dostępne szkolenia


Kontakt:

e-mail: irena.fidik@ge.com          Tel. +48  74 641 9341

e-mail: ryszard.jusiel@ge.com   Tel. +48  74 641 9344