Kontakt

DYREKTOR GRID AUTOMATION                 DYREKTOR REALIZACJI PROJEKTÓW I SERWISU
Krzysztof Kulski                                                Tomasz Ciesielski
+ 48 74 641 9350                                                 + 48 74 641 9340
+ 48 695 911 056                                                 + 48 784 958 125
krzysztof.kulski@ge.com                                tomasz.ciesielski@ge.com


SPRZEDAŻ

Monitoring Transformatorów (M&D)

Jacek Łęczycki
+ 48 606 283 302
+ 48 32 461 3546
jacek.leczycki@ge.com

Automatyka Zabezpieczeniowa (EAZ) oraz SSIN

Maciej Śmiechowicz                                         Krzysztof Koćmierowski
+ 48 691 090 297                                                   + 48 693 214 539
+ 48 32 461 3546
maciej.smiechowicz@ge.com                        krzysztof.kocmierowski@ge.com


OFERTOWANIE

Władysław Kuczyński                                           Przemysław Mytych
+ 48 74 641 9341                                                       + 48 74 641 9346
+ 48 609 463 705
wladyslaw.kuczynski@ge.com                          przemyslaw.mytych@ge.com


WSPARCIE TECHNICZNE

EAZ oraz Stacje Cyfrowe        

dr Andrzej Juszczyk
+ 48 606 621 707
andrzej.juszczyk@ge.com

Automatyzacja Sieci (ILMS) i Monitoring Transformatorów (M&D)

Jan Żurowski
+ 48 58 341 3544
+ 48 668 025 938
jan.zurowski@ge.com


APLIKACJE

Automatyka Zabezpieczeniowa

dr Jerzy Zając
+ 48 74 641 9342
+ 48 666 872 978
jerzy.zajac@ge.com

Automatyka Zabezpieczeniowa WN                     Automatyka Zabezpieczeniowa SN i WN   

Rafał Wawrzyniuk                                                         Maciej Kruczek
+ 48 606 623 301                                                              + 48 735 956 754
rafal.wawrzyniuk@ge.com                                         maciej.kruczek@ge.com

Rejestratory, Lokalizatory WN, Automatyka Zabezpieczeniowa SN

Wojciech Korchut
+ 48 882 162 446
wojciech.korchut@ge.com

Systemy Sterowania i Nadzoru

Cezary Bryczek
+ 48 691 483 634
cezary.bryczek@ge.com


SER WIS i USŁUGI

Ryszard Jusiel
+ 48 74 641 9344
+ 48 691 090 059
ryszard.jusiel@ge.com


REALIZACJA PROJEKTÓW

Cezary Jajko                             Bartosz Kowalczyk                            Kamil Ropski
+ 48 74 641 9345                       + 48 74 641 9347
+ 48 603 794 272                       + 48 691 522 316                                  + 48 608 149 975
cezary.jajko@ge.com            bartosz.kowalczyk@ge.com            kamil.ropski@ge.com