Kontakt

DYREKTOR GRID AUTOMATION                 DYREKTOR REALIZACJI PROJEKTÓW I SERWISU
Krzysztof Kulski                                                Tomasz Ciesielski
+ 48 74 641 9350                                                 + 48 74 641 9340
+ 48 695 911 056                                                 + 48 784 958 125
krzysztof.kulski@ge.com                                tomasz.ciesielski@ge.com


SPRZEDAŻ

Automatyka Zabezpieczeniowa (EAZ) oraz SSIN

Maciej Śmiechowicz                                         Krzysztof Koćmierowski
+ 48 691 090 297                                                   + 48 693 214 539
+ 48 32 461 3546
maciej.smiechowicz@ge.com                        krzysztof.kocmierowski@ge.com


OFERTOWANIE

Władysław Kuczyński                                           Przemysław Mytych
+ 48 74 641 9341                                                       + 48 74 641 9346
+ 48 609 463 705
wladyslaw.kuczynski@ge.com                          przemyslaw.mytych@ge.com


WSPARCIE TECHNICZNE

EAZ oraz Stacje Cyfrowe        

dr Andrzej Juszczyk
+ 48 606 621 707
andrzej.juszczyk@ge.com

 


APLIKACJE

Automatyka Zabezpieczeniowa WN                     Automatyka Zabezpieczeniowa SN i WN   

Rafał Wawrzyniuk                                                         Maciej Kruczek
+ 48 606 623 301                                                              + 48 735 956 754
rafal.wawrzyniuk@ge.com                                         maciej.kruczek@ge.com

Rejestratory, Lokalizatory WN, Automatyka Zabezpieczeniowa SN i WN

Mariusz Miszkiewicz
+ 48 721 08 90 99
mariusz.miszkiewicz@ge.com

Systemy Sterowania i Nadzoru

Cezary Bryczek
+ 48 691 48 36 37
cezary.bryczek@ge.com

 


SERWIS i USŁUGI

Ryszard Jusiel
+ 48 74 641 9344
+ 48 691 090 059
ryszard.jusiel@ge.com


REALIZACJA PROJEKTÓW

Cezary Jajko                             Kamil Ropski
+ 48 74 641 9345
+ 48 603 794 272                     + 48 608 149 975
cezary.jajko@ge.com           kamil.ropski@ge.com