Ofertowanie

OFERTOWANIE

W sprawie zapytań ofertowych prosimy o kontakt:

Kierownik Ofertowania

Władysław Kuczyński
+ 48 74 641 9341
+ 48 609 463 705
wladyslaw.kuczynski@ge.com

 

Specjalista ds. Ofertowania

Przemysław Mytych
+ 48 74 641 9346

przemyslaw.mytych@ge.com