GE Grid Automation Wałbrzych

Informacje o firmie:

General Electric (GE) posiada ponad 130 letnie doświadczenie w zakresie sieci i urządzeń elektroenergetycznych, a także dostaw produktów, rozwiązań i usług związanych z przesyłem i dystrybucją energii w energetyce zawodowej, wytwórczej, dystrybucyjnej oraz przemysłowej.

GE Grid Automation w Wałbrzychu odpowiada za następujące kraje: Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię, Ukrainę, Słowację, Czechy, Węgry, Mołdawię.

Zakres działalności Grid Automation wiąże się z urządzeniami Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej (EAZ), SSiN, monitoringiem, diagnostyką  oraz pomiarami w aplikacjach NN, WN oraz SN stacji elektroenergetycznych.

Jest dostawcą przekaźników zabezpieczeniowych typu MiCOM, Agile oraz Multilin

Grid Automation jest liderem w oferowaniu i wdrażaniu rozwiązań nazywanych Stacją Cyfrową, tzn. korzystających w pełni z protokołu IEC61850 w zakresie szyny stacyjnej (GOOSE, MMS) oraz szyny procesowej (SV, GOOSE). Zaprojektowano i uruchomiono tą technologię między innymi na stacji 110kV Vidiskiai na Litwie, projekcie pola cyfrowego 220kV w PSE oraz zabezpieczenia odcinkowego linii 110kV PSE- Innogy (RWE).

General Electric zwraca w swoich produktach szczególną uwagę na:

 • jakość, udowodnioną ponadprzeciętnymi wskaźnikami MTBF (dla Multilin 8 wskaźnik MTBF: ok 600 lat), trudnymi do osiągnięcia nawet przez liderów w tej branży
 • niezawodność, potwierdzoną 10 letnią gwarancją w standardzie dla zabezpieczeń serii Multilin
 • bezpieczeństwo sieciowe (Cyberbezpieczeństwo), w pełni zgodne z najsurowszymi wymaganiami określonymi przez lidera w tym obszarze: NERC (The North American Electric Reliability Corporation )
 • użyteczność i wsparcie eksploatacji, zarówno samych produktów jak i ochranianych przez nie urządzeń pierwotnych

 

W ofercie znajdują się między innymi takie innowacyjne rozwiązania jak:

 • Optyczne przekładniki prądowe (COSI).
  COSI w swojej konstrukcji nie ma uzwojeń miedzianych – tą rolę pełnią zwoje światłowodu. Przetwarzanie wartości chwilowych prądu na dane cyfrowe w protokole IEC61850-9-2LE odbywa się z wykorzystaniem znanego w optyce zjawiska Faradaya oraz odpowiednio zaprojektowanego modułu optoelektroniki, który zamienia przesunięcie spolaryzowanego wektora światła na synchronizowaną zegarem GPS wartość chwilową prądu SV, zgodną z IEC61850. COSI oferuje w jednym urządzeniu niemożliwy dla tradycyjnej technologii zakres: pomiarowy i zabezpieczeniowy.
 • falowa lokalizacji miejsca zwarcia (RPV-311) w liniach WN/NN.
  Wykorzystana technika korzystająca z zegara GPS pozwala na wskazanie miejsca z niezwykłą precyzją, niemożliwą do osiągnięcia przez dotychczasowe rozwiązania (poniżej 100m) i to nawet w liniach o długości 300km i najgorszych czynnikach wpływających na jakość pomiaru (linia dwutorowa, wysokoimpedancyjne doziemienie, szeregowa kompensacja, itp)
 • Monitoring transformatorów olejowych (DSG).
  Korzysta z ciągłej analizy wybranych gazów znajdujących się w oleju transformatora.  Technika ta pozwala na bezpieczne wydłużenie czasu jego eksploatacji oraz wiarygodną ocenę stanu transformatora natychmiast po wystąpieniu zakłócenia. NA podstawie zawartości gazów można określić czy transformator został przegrzany, doszło w nim do zwarcia międzyzwojowego, itp)
 • Lokalizacja miejsca zwarcia na ciągach liniowych SN (ILMS).
  Lokalizacja odbywa się z selektywnością na takim poziomie, że możliwa jest realizacja szybkiego, samoczynnego automatycznego przywracania zasilania na ciągach liniowych SN. Rozwiązanie korzysta z: komunikacji cyfrowej oraz synchrofazorów prądów i napięć synchronizowanych przez GPS. Na podstawie synchrofazorów (amplituda, kąt, czas) z rożnych punktów sieci a odebranych  przez serwer, znajdujący się np. w dyspozytorni, następują automatyczne obliczenia wartości kryterialnych np. składowej czynnej prądu, itp.

 

 • Grid Enterprise Manager (GEM).zaawansowana platforma aplikacji zapewniająca operatorom i inżynierom obiektów energetycznych (w tym przemysłowych) centralny dostęp do danych, związanych z cyberbezpieczeństwem oraz awariami w sieci el-en, pozyskiwanych z IED (zabezpieczenia i sterowniki) różnych producentów.

 • Szerokopasmowa komunikacja Ethernet (BPL).

Jako medium transmisyjne wykorzystuje istniejące zasilające kable energetyczne SN